موقعیت توکل روی نقشه
کلاردشت،ابتدای خیابان امام،جنب بیمارستان قائم