شنبه, 15 آذر,1399 - یکشنبه, 16 آذر,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

مشهد، میدان طبرسی، شارستان، نبش شوشتری 2.

موقعیت هتل حریرستان روی نقشه