جمعه, 08 اسفند,1399 - شنبه, 09 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

مشهد، میدان طبرسی، شارستان، نبش شوشتری 2.

موقعیت حریرستان روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
آپارتمان دو نفره فولبرد آپارتمان دو نفره فولبرد 2 نفر
1,200,000 ریال 10,500,000 ریال
آپارتمان سه نفر فولبرد آپارتمان سه نفر فولبرد 3 نفر
تا 10% تخفیف 17,500,000 ریال 15,750,000 ریال
آپارتمان چهار نفره فولبرد آپارتمان چهار نفره فولبرد 4 نفر
تا 5% تخفیف 21,900,000 ریال 21,000,000 ریال
اپارتمان پنج نفره فولبرد اپارتمان پنج نفره فولبرد 5 نفر
تا 7% تخفیف 28,000,000 ریال 26,250,000 ریال
آپارتمان شش نفره فولبرد آپارتمان شش نفره فولبرد 6 نفر
تا 12% تخفیف 35,600,000 ریال 31,500,000 ریال