یکشنبه, 28 دی,1399 - دوشنبه, 29 دی,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل بستان تهران

اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین
5,600,000 ریال
تا 34% تخفیف

3,740,000 ریال

موقعیت هتل بستان روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 34% تخفیف 5,600,000 ریال 3,740,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 34% تخفیف 5,900,000 ریال 3,930,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 34% تخفیف 7,800,000 ریال 5,170,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 34% تخفیف 8,500,000 ریال 5,620,000 ریال