موقعیت بهمن روی نقشه
گلستان،کردکوی،بلوار امام رضا(ع) غربی