یکشنبه, 19 اردیبهشت,1400 - دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل راتینس ماسال

ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.
9,950,000 ریال
تا 29% تخفیف

7,150,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 29% تخفیف 9,950,000 ریال 7,150,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
تا 24% تخفیف 9,950,000 ریال 7,650,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 29% تخفیف 11,400,000 ریال 8,160,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 24% تخفیف 11,400,000 ریال 8,730,000 ریال