موقعیت پارادایس روی نقشه

هتل پارادایس تهران

تهران،خیابان انقلاب ،نرسیده به چهار راه ولیعصر ، خیابان مظفر ، کوچه پشن